Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

Dark ShadowsThere is a ghost calling
deep in the valleys of Return
and I can hear him crawling
leaning his shadow towards me

There is a pain growing
under my skin, inside my dream
now it's the fall I'm longing
a safe escape from memory.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου