Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012

HandwritingOf all the things
I miss the most
are curves and strokes
and fingers crossed
around a pen
inside a book
an inky stroll
that's signed by you.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου