Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

Bright Star

I watch the words
that land on snow
to raise a tide
that flows below

I watch the sky
as he retires
he drops his mask
covers his tracks

I watch the time
just standing by
there is no room
for him to fly

I watch the words
that follow you
inside my mind
a hollow tube

There is no fear
in timeless space
for none will come
to take your place

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου